Het is jouw taak om beleid te maken dat afgestemd is op de menselijke maat,
te zorgen dat persoonlijke ontwikkeling op de agenda staat en geïntegreerd is in het onderwijs, een cultuur te scheppen waarin álle medewerkers –in alle functies- bijdragen aan een veilig schoolklimaat. Je hebt behoefte aan deskundig advies over hoe je dit voor elkaar krijgt.

De OnderwijsTafel denkt mee en adviseert over:

  • invulling van de rol van mentor, leerling/studentbegeleider of tutor gericht op persoonlijke ontwikkeling van leerlingen/studenten
  • het borgen van ontwikkelprogramma’s in jaarplannen, schoolplannen, businessplannen
  • hoe intervisie met studenten structureel opgenomen kan worden in het curriculum
  • het borgen van intervisie in het takenpakket van docenten.

Waardevolle ontwikkelingen structureel opnemen in het schoolsysteem.

©[2019] De Onderwijstafel webdesign in co-creatie met www.tessasmits.nl

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?